chirurgia

Jako architekt krajobrazu bardzo ważny jest dla mnie dobrostan drzewostanu. Dlatego na osiedlach którymi się opiekujemy, w ogrodach które projektujemy przeprowadzamy inwentaryzacje drzewostanu i realizujemy przemyślaną gospodarkę drzewostanem. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą chirurgów drzew i przeprowadzamy cykliczne przeglądy drzewostanu dla spółdzielni i klientów indywidualnych. Przeprowadzamy cięcia sanitarne, korygujące, pielęgnacyjne. Zajmujemy się wycinką, ale także nasadzeniami rekompensującymi. Możemy usuwać karpy mechanicznie i poprzez zastosowanie grzybni. Zrębkujemy, wywozimy materiał drzewny, możemy także przygotować drzewo do suszenia w 1 m, 2m odcinkach lub od razu pociąć na określonej długości polana. W ramach naszej oferty jest również prześwietlanie drzew i ich ocena statyczna, próby obciążeniowe, spinanie elastycznymi wiązaniami. Mamy specjalistów którzy mogą działać w strefie konserwatorskiej, w zabytkowych parkach, przy budynkach wpisanych do rejestrów zabytków.